1. خانه
  2. /
  3. آمادگی
  4. /
  5. ارزیابی ریسک بلایا
  6. /
  7. آمادگی بیمارستان در رویدادهای بیولوژیک (زیست شناختی)

آمادگی بیمارستان در رویدادهای بیولوژیک (زیست شناختی)

اشتراک گذاری:

طراحی  و اعتباریابی ابزار آمادگی بیمارستان در رویدادهای بیولوژیک

محقق: محسن امینی زاده

تیم هدایت کننده: حمیدرضا خانکه، مهرداد فرخی، غلامرضا معصومی، عباس عبادی، پیرحسین کولیوند                                   سال دفاع: 1399

خلاصه پژوهش: با وجود توافق در زمینه اهمیت مفهوم آمادگی بیمارستان در رویدادهای بیولوژیک هنوز توافقی در زمینه تعریف این مفهوم وجود ندارد؛ از طرفی ابزار سنجش متناسب با شرایط محیطی و فرهنگی حاکم در بیمارستان های ایران نیز موجود نبوده است. با شناخت بیشتر این مفهوم و طراحی ابزار جهت اندازه گیری آن که متاثر از ملاحظات نگرشی، فرهنگی و اجتماعی جامعه مورد بررسی می باشد، می توان گامی مهم در آمادگی بیمارستان هایی که در مواجهه با رویدادهای بیولوژیک می باشند، برداشت. لذا این مطالعه با هدف طراحی و تعیین ویژگی های روانسنجی (مقدماتی) ابزار آمادگی بیمارستان در رویدادهای بیولوژیک انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی بود که در دو مرحله کیفی و کمی، انجام شد. نتیجه فرایند تحلیل مفهوم در مرحله نظری منجر به شناسایی پنج ویژگی اصلی شاملپیچیده و چند بعدی، پویا و مداوم، برنامه ریزی، افزایش ظرفیت و تمرین آموزش و پیشایندها نیز در چهار طبقه ارتباطات، مدیریت پزشکی، نظام مراقبت و ایمنی و امنیت و پیامدها در یک طبقه تاب آوری ارائه گردید. با تحلیل داده ها تحقیق در دو فاز نظری و کیفی، تعریف آمادگی بیمارستان در رویدادهای بیولوژیک با سه درون مایه ظرفیت، قابلیت و شایستگی و 8 طبقه اصلی (توسعه ساختارهای مدیریتی؛ افزایش ظرفیت؛ تمرین و آموزش؛ مدیریت اطلاعات و ارتباطات؛ مدیریت بیمار؛ نظام مراقبت و آزمایشگاه؛ ایمنی و امنیت  و تاب آوری بیمارستان) ارائه شد. بعد از بررسی و تایید روایی صوری و محتوای ابزار اولیه، میانگین شاخص روایی محتوا برای کل ابزار حاوی 147 گویه 92/0 محاسبه شد. پایایی بین ارزیاب ها در حیطه های پرسشنامه (پایایی اینتر ریتر)، توافق بین ارزیابان همبستگی درون خوشه ای (ICC) 92/0 با فاصله اطمینان بین 88/0 تا 96/0 و همچنین پایایی هم ارزی یا درونی ارزیاب ها توسط یک مشاهده گر با فاصله زمانی 2 هفته در 10 بیمارستان (پایایی اینتراریتر )؛ آزمون همبستگی درون خوشه ای (ICC) 94/0 با فاصله اطمینان بین 89/0 تا 97/0 نشان دهنده پایایی مناسب ابزار بود.

پیام مدیریتی: ابزار آمادگی بیمارستان در رویدادهای بیولوژیک، ابزاری با روایی و پایایی قابل قبول می باشد که اکثرِ ابعاد آمادگی بیمارستان را در مواجهه با رویدادهای بیولوژیک پوشش می دهد و دیدگاه جدیدی برای درک مفهوم آمادگی بیمارستان، در مواجهه با این رویدادها ایجاد می کند. این ابزار با 147 گویه می تواند به عنوان یک ابزار جامع و اختصاصی آمادگی بیمارستان ها را در مواجهه با رویدادهای بیولوژیک از طریق کسب داده هایی با روایی و پایایی مناسب مورد ارزیابی قرار دهد.

سوال های مدیریتی:

  • آیا از ابزار سنجش آمادگی بیمارستان برای رویدادهای بیولوژیک در بیمارستان مورد نظر استفاده می شود؟
  • آیا برای ارتقای ابعاد مختلف آمادگی بیمارستان برای رویدادهای بیولوژیک برنامه ریزی لازم انجام شده است؟

لینک دسترسی به خلاصه پایان نامه:   Thesis.research.ac.ir

دسترسی به متن پایان نامه: کتابخانه دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

اطلاعات تماس:  mohsen.aminizadeh@gmail.com

لغات کلیدی: ابزار، رویدادهای بیولوژیک، آمادگی، بیمارستان، ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً این فیلد را پر کنید.
لطفاً این فیلد را پر کنید.
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست