1. خانه
 2. /
 3. بلایای تکنولوژیک
 4. /
 5. حوادث عمدی (CBRN)
 6. /
 7. بیمارستان و رویداد بیولوژیک

بیمارستان و رویداد بیولوژیک

اشتراک گذاری:

تدوین مدل ارزیابی عملکرد بیمارستان‌ها در پاسخگویی به رویدادهای بیولوژیک

محقق: سیمین تاج شریفی‌فر

تیم هدایت کننده: کتایون جهانگیری، آرمین زارعیان                                   سال دفاع: 1398

 خلاصه پژوهش: بیمارستان‌ها ارگانهای حیاتی در پاسخ به بلایای بیولوژیک هستند. مدیریت بیمارستانی خطرات ناشی از اپیدمی و پاندمی بیماری‌های واگیر (عمدی یا غیر‌عمدی)، پیچیده و نیازمند به فعالیت‌هایی متنوع و بعضاً متفاوت نسبت به سایر بلایا است. مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل ارزیابی عملکرد  بیمارستانی‌ در مواجهه با تهدیدات بیولوژیک در ایران انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی است که در چهار مرحله انجام شد. در مرحله اول با هدف تعیین وضعیت موجود در کشور ایران و کشورهای جهان یک مطالعه مرور نظام مند (با استفاده از دستورالعمل پریزما) و یک مطالعه کیفی، طراحی و اجرا شد. در مرحله دوم یک مرور نظام‌مند و یک بخش کیفی با هدف تعیین عوامل موثر در عملکرد بیمارستانها در رویدادهای بیولوژیک طراحی و انجام شد. در مرحله سوم عوامل بدست آمده از مراحل قبلی، ادغام شده و مدل اولیه تدوین گشت. در مرحله چهارم، مدل با استفاده از روش تصمیم گیری چند متغیره و استفاده از دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس، برازش شد. مطابق با نتایج، وضعیت آمادگی و پاسخ به اورژانس‌های بیولوژیک بیمارستانی در سراسر جهان، متفاوت بوده و در طیفی از شرایط مطلوب تا ضعیف قرار دارد. در ایران مطالعات معدودی که انجام شده وضعیت آمادگی را نامطلوب گزارش کردند. در نهایت با استفاده از روش تصمیم گیری چند متغیره عوامل موثر در 8 طبقه اولویت بندی شدند. این مدل، نمای کلی عملکرد و حیطه‌های ارزیابی در چنین رویدادهایی را تبیین کرده و می‌تواند با ارائه حوزه‌های فعالیت، در ارتقای آمادگی و پاسخ  به رویدادهای بیولوژیک موثر باشد.

پیام مدیریتی: مدیریت خطر بیمارستانی اپیدمی و پاندمی‌ها، نیاز به آمادگی و اقدامات پاسخ ویژه دارد. ارزیابی عملکرد بیمارستان‌ها در طول این وقایع با شناسایی محدودیت‌ها و اقدامات به موقع و منطبق با یافته‌ها منجر به بهبود پاسخ خواهد شد. عملکرد بیمارستان‌ها در پاسخ به رویدادهای بیولوژیک را می‌توان در 8 حوزه هماهنگی، درمان و کنترل عفونت، تشخیص، آموزش و تمرین، برنامه‌ریزی، راهنماهای بالینی و ارزیابی، منابع، مدیریت اطلاعات و ارتباطات؛ و ساختار گروه‌بندی نمود. هماهنگی از پراولویت‌ترین حوزه‌های عملکردی در پاسخ بیمارستانی به بلایای بیولوژیک است. استفاده از این مدل به عنوان مبنایی برای سیاست‌گذاری و اعتبار بخشی بیمارستانی در پاندمی و اپیدمی‌ها و همچنین سازماندهی اقدامات مرتبط در بیمارستان‌ها، توصیه می‌گردد.

 سوال‌های مدیریتی:

 • آیا از مدل معتبری برای ارزیابی عملکرد بیمارستان‌ها در پاسخ به پاندمی و اپیدمی‌ها استفاده ‌‌می‌شود؟
 • آیا به هماهنگی درون و بین بخشی به عنوان یک عامل موثر در عملکرد بیمارستان‌ها در پاسخ به پاندمی و اپیدمی‌ها توجه می‌شود؟
 • آیا ارزیابی خطر، توسعه برنامه، راهنمای بالینی و ارزیابی عملکرد بیمارستان به عنوان عوامل موثر در عملکرد بیمارستان‌ها در پاسخ به پاندمی و اپیدمی‌ها در نظر گرفته می‌شود؟
 • آیا از ارزیابی درک خطر، ارتباطات خطر، امنیت اطلاعات و استقرار سیستم‌های ثبت به عنوان عوامل تاثیر گذار در عملکرد بیمارستان‌ها در فاز پاسخ به پاندمی و اپیدمی‌ها استفاده می‌گردد؟
 • آیا در ارزیابی عملکرد بیمارستان‌ها، شاخص‌هایی مانند درمان‌های دارویی، پروفیلاکسی قبل و بعد از مواجهه، واکسیناسیون، آلودگی زدایی، ایزولاسیون و توانایی تریاژ بیماران در پاسخ به پاندمی و اپیدمی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند؟
 • آیا در ارزیابی عملکرد بیمارستان‌ها، شاخص‌های مربوط به کنترل و پیشگیری عفونت مورد بررسی قرار می‌گیرند؟
 • آیا در ارزیابی عملکرد بیمارستان‌ها، شاخص‌های مربوط تشخیص عامل، سرعت در تشخیص و افتراق بین عوامل طبیعی و انسان ساخت مورد بررسی قرار می‌گیرند؟
 • آیا در ارزیابی عملکرد بیمارستان‌ها، شاخص‌های مربوط به بررسی منابع انسانی، تجهیزات، تسهیلات، فراظرفیتی، ساختار فیزیکی و تخصیص بودجه توجه می‌شود؟
 • آیا آموزش موثر و به روز کارکنان، بیماران، همراهان به عنوان عوامل موثر در پاسخ مدیریت پاندمی و اپیدمی‌ها ، برنامه‌ریزی می‌شوند؟
 • آیا سامانه فرماندهی حادثه اختصاصی برای پاسخ به پاندمی و اپیدمی‌ها، طراحی شده است؟

 

لینک دسترسی به خلاصه پایان نامه:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32551310

دسترسی به متن پایان نامه:  کتابخانه دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات تماس:    s_sharififar@yahoo.com

لغات کلیدی: رویداد بیولوژیک؛ پاندمی؛ اپیدمی؛ بیمارستان؛ ارزیابی عملکرد؛ آمادگی؛ پاسخ؛ طراحی مدل؛ ایران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً این فیلد را پر کنید.
لطفاً این فیلد را پر کنید.
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست