1. خانه
  2. /
  3. کاهش آسیب
  4. /
  5. بیمارستان و شاخص خطر

بیمارستان و شاخص خطر

اشتراک گذاری:

رابطه وضعیت محیط داخلی با شاخص خطر بلایا در بیمارستان‌

محقق: فاطمه ا… وردی سرآسیابی

تیم هدایت کننده: حمیدرضا شعبانی کیا، حبیب ا… اسماعیلی                     سال دفاع: 1396

خلاصه پژوهش: بیمارستان ها خط مقدم پاسخ نظام سلامت به بلایا بوده و تأمین ایمنی آنها در زمان بلایا از اهمیت زیادی برخوردار است. شاخص خطر بلایا، شاخص میزان ایمنی بیمارستانها در برابر بلایا، می تواند متأثر از بسیاری از عوامل درون سازمانی و مدیریتی بیمارستان باشد؛ لذا در این مطالعه به تعیین رابطه وضعیت محیط داخلی با میزان شاخص خطر بلایا بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395 پرداخته شد. در این مطالعه توصیفی تحلیلی جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. جهت جمع آوری داده ها از ابزار استاندارد ارزیابی ایمنی بیمارستان سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه استاندارد ارزیابی محیط داخلی وایزبرد ( شامل هفت بعد هدف‌گذاری، ساختار سازمانی، رهبری، هماهنگی، ارتباطات، مکانیسم پاداش و نگرش به تغییر کارکنان) استفاده شد. میانگین امتیازات کسب شده توسط بیمارستان ها در سه حیطه ایمنی سازه ای، غیر سازه ای، عملکردی، و در کل به ترتیب 29/57، 18/46، 24/55 و 20/48 که بیانگر ایمنی در سطح متوسط بود. بین امتیاز کل محیط داخلی بیمارستان ها با هر یک از ابعاد ایمنی سازه ای، غیر سازه ای، عملکردی و کل رابطه آماری معنی دار مشاهده گردید.

پیام مدیریتی: بهبود و تقویت محیط داخلی بیمارستان ها تأثیر مثبتی بر افزایش ابعاد ایمنی سازه ای، غیر سازه ای، عملکردی و بیمارستان دارد.

سوال های مدیریتی:

  • آیا ارتباط مثبت بین محیط داخلی بیمارستان و ابعاد ایمنی سازه ای، غیر سازه ای، عملکردی آن مدنظر قرار گرفته است؟

لینک دسترسی به خلاصه پایان نامه: https://jpsr.mums.ac.ir/article_10892_f49c2e5d3d07060b914083144be30e42.pdf?lang=en

دسترسی به متن پایان نامه: کتابخانه دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات تماس:  allahverdif1@mums.ac.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً این فیلد را پر کنید.
لطفاً این فیلد را پر کنید.
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست