1. خانه
  2. /
  3. پیش بیمارستان
  4. /
  5. فرآیند خشونت علیه کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی

فرآیند خشونت علیه کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی

اشتراک گذاری:

تبیین فرآیند خشونت محل کار علیه کارکنان خدمات فوریت هاي پزشکی پیش بیمارستانی

محقق: مجید پورشیخیان

تیم هدایت کننده: حسن ابوالقاسم گرجی                                                                                         سال دفاع: 1395

خلاصه پژوهش: خشونت محل کار یک پدیده اجتماعی نامطلوب و تهدیدکننده ایمنی کارکنان بخش سلامت است و علیرغم شیوع بالاي خشونت محل کار و پیامدهاي جدي بر سلامت، مطالعات کیفی بسیار محدود در زمینه فرایند آن در خدمات فوریت هاي پزشکی انجام شده است. این مطالعه، با هدف تبیین فرآیند خشونت محل کار علیه کارکنان خدمات فوریت هاي پزشکی انجام شد. این مطالعه با روش تحقیق کیفی و رویکرد سیستماتیک تئوري زمینه اي در سال 94-1395 انجام شد. مشارکت کنندگان مطالعه، شامل 19 نفر از کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکی بودند. تحلیل، با رویکرد اشتراوس/کوربین و کدگذاري سه مرحله اي و استفاده از مقایسه مداوم داده ها انجام شد. مطابق با یافته ها، “خدمت رسانی در بستر خشونت” به عنوان تئوري اصلی ارائه شد. بدین معنی که کارکنان خدمات فوریت هاي پزشکی، علیرغم مواجهه با خشونت محل کار در صحنه رخدادهاي فوریتی، بر ارائه خدمت به مددجویان متمرکز هستند. پنج زیرگروه اصلی الگوي پارادایمی تئوري شامل آغازگران خشونت، بسترسازان و شعله ورسازان خشونت، راهبردهاي انطباق و پیامدها هست. یکی از پیامدهاي مهم خشونت محل کار، آسیب سلامت جسمی و روانی کارکنان است که در فرآیند خدمت رسانی متحمل می شوند.

پیام مدیریتی: وقوع شوك ناشی از یک رخداد غیرمنتظره و هیجانات ناشی از آن در مددجویان، تأخیر زمان پاسخ، شرایط زمینه اي و مداخله اي حاکم بر محیط کار خدمات فوریت هاي پزشکی که متأثر از شرایط درون سازمانی و برون سازمانی خدمات فوریت هاي پزشکی است، کارکنان را در موقعیتی قرار میدهد که با خشونت محل کار مواجه می شوند. مواجهه با خشونت باعث بروز آسیب هایی به ویژه روي سلامت و امنیت کارکنان می شود. بنابراین، فراهم آوردن بستر پیشگیري یا کاهش خشونت محل کار، مراقبت هاي جسمی و روانی و حمایت حرفه اي و قانونی از آنان ضروري است.

سوال مدیریتی:

  • آیا سیاستگزاری و برنامه ریزی لازم برای پیشگیری از خشونت علیه کارکنان خدمات فوریت هاي پزشکی پیش بیمارستانی صورت گرفته است؟

لینک دسترسی به خلاصه پایان نامه:   Thesis.research.ac.ir

دسترسی به متن پایان نامه: کتابخانه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

اطلاعات تماس:  Pourshaikhian-m@gmail.com

لغات کلیدی: خشونت محل کار، خدمات فوریت هاي پزشکی، تئوري زمینه اي، ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً این فیلد را پر کنید.
لطفاً این فیلد را پر کنید.
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست