1. خانه
  2. /
  3. بیمارستان
  4. /
  5. مدل بومی تریاژ بیمارستانی در حوادث با مصدومین انبوه

مدل بومی تریاژ بیمارستانی در حوادث با مصدومین انبوه

اشتراک گذاری:

ارائه مدل بومی تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه در ایران

محقق: جعفر بازیار

تیم هدایت کننده: حمیدرضا خانکه، مهرداد فرخی، مهدی نوروزی،  Prof.Dr.Bernd Domres               سال دفاع: 1399

خلاصه پژوهش: وجود پروتکل‌های تریاژ بیمارستانی در بلایا از شاخص های مهم تاب آوری بیمارستان ها و از ضرورت های برنامه عملیات فوریت بیمارستان در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه می‌باشند. با توجه به خلاء موجود در این زمینه و عدم وجود مدل بومی، این مطالعه با هدف تدوین و ارائه مدل بومی تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه در ایران انجام شد. این مطالعه از نوع مطالعات تلفیقی متوالی و محیط پژوهش نیز بیمارستان های کشور ایران بود. در فاز کیفی از تحلیل محتوای کیفی و در فاز کمی از  تصمیم گیری کاربردی چندمعیاره  به دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی  استفاده شد. در فاز کیفی 4 شاخص راه رفتن و حرکات هدفمند، راه هوایی و تنفس، گردش خون و وضعیت ذهنی برای قرار گرفتن در مدل بومی نهایی شدند، که میزان توافق این شاخص ها، راه رفتن و حرکات هدفمند، راه هوایی و تنفس، وضعیت گردش خون و وضعیت ذهنی برآورد گردید. در فاز کمی، مشارکت کنندگان به پرسشنامه محقق ساخته برای وزن دهی و رتبه بندی شاخص های نهایی شده بر اساس 3 گزینه رقیب شامل اهمیت بالینی شاخص، عدم پیچیدگی و سادگی در اجرا و سرعت در اجرا پاسخ دادند. این فاز با دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی، شاخص راه رفتن و حرکات هدفمند با وزن 300. و رتبه 1، راه هوایی و تنفس با وزن276. و رتبه2، وضعیت گردش خون با وزن245. و رتبه3 و در نهایت وضعیت ذهنی با وزن179. و رتبه4 به دست آمد. دقت مدل بومی پیشنهادی در طبقه بندی صحیح مصدومین بر اساس یک سناریوی شبیه سازی شده با تعداد 50 مصدوم، 68 درصد با میزان بیش تریاژی 4درصد و کم تریاژی 28درصد در مقایسه با مدل تریاژ استارت با دقت 48 درصد با میزان بیش تریاژی20 درصد و کم تریاژی 32 درصد برآورد گردید.

پیام مدیریتی: مدل بومی تریاژ بر اساس سیستم های رایج تریاژ در جهان، اصول تریاژ در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه، نظر متخصصین بومی نظام سلامت و ملاحظات خاص بستر بومی، برای تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه در ایران استفاده خواهد شد. دقت این مدل در طبقه بندی مصدومین بالاتر از مدل تریاژ استارت  بوده است. تدوین مدل های جدید تریاژ یک فرآیند پویا و مداوم بوده و در صورت نیاز به ارتقاء و توسعه آن در مراحل بعدی، تغییرات لازم در دستور کار تیم تحقیق قرار خواهد گرفت.

سوال مدیریتی:

  • آیا در برنامه آمادگی بیمارستان در برابر بلایا با مصدومین انبوه، بکارگیری مدل بومی تریاژ مد نظر قرار گرفته است؟

لینک دسترسی به خلاصه پایان نامه:   Thesis.research.ac.ir

دسترسی به متن پایان نامه: کتابخانه دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

اطلاعات تماس:  bazyar.jafar@gmail.com

لغات کلیدی: مدل بومی، تریاژ، بلایا، حوادث، مصدومین انبوه، بیمارستان، ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً این فیلد را پر کنید.
لطفاً این فیلد را پر کنید.
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست