درباره ما

  1. خانه
  2. /
  3. درباره ما

ایندکس مدیریت خطر بلایا (INFORM) در سال 2020، خطر بلایا در ایران را 2/5 اعلام نمود و کشور ما را در کنار کشورهایی که خطر بلایا در آن ها زیاد (High) می باشد، قرار داد. در محاسبه ایندکس یاد شده سه فاکتور مهم مخاطره، آسیب پذیری و ظرفیت مورد استفاده قرار می گیرند. فقدان حاکمیت خطر و عدم وجود ظرفیت سازمانی در مواجهه با بلایا به ترتیب 7/6 و 6/5 برآورد گردیدند که پس از مخاطره پذیری و مواجهه با بلایا، بالاترین میزان را به خود اختصاص می دادند.

یکی از مهمترین فاکتورهای ارتقای ظرفیت coping سازمان در برابر بلایا، نحوه سیاستگزاری و مدیریت بحران در سازمان ها می باشد. استفاده از شواهد علمی در هنگام مدیریت و سیاستگزاری، می تواند منجر به برنامه ها و تصمیماتی اثر بخش گردد که علمی و منطبق با بستر فرهنگی-اجتماعی ایران بوده و در نهایت نجات زندگی انسان های بسیاری را در بلایای آتی در پی خواهد داشت. اما مهمترین مساله، شکاف بین بدنه علمی و اجرایی مدیریت بحران در کشور است که مرتفع نمودن آن با راه اندازی وب-اپلیکیشن توسعه دانش سلامت در بلایا و فوریت ها به طور قابل توجهی تسهیل می گردد.

وب-اپلیکیشن توسعه دانش سلامت در بلایا و فوریت ها، پژوهش هایی که توسط اساتید، متخصصین و فارغ التحصیلان سلامت در بلایا برای پاسخ به نیازهای علمی و اطلاعاتی مدیران و سیاستگزاران بلایا انجام شده است را به زبان کاربردی و عملیاتی در دسترس کاربران این حوزه (مدیران سیستم سلامت در رده های مختلف، کارشناسان ستادی و عملیاتی و نیز تمامی مدیران و تصمیم سازان حوزه مدیریت بحران) قرار می دهد. مجری این پروژه، دانشکده بهداشت و ایمنی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که ماموریت ویژه توسعه دانش سلامت در بلایا و فوریت ها در کلان منطقه 10 را در اختیار دارد. همکاران اصلی پروژه نیز متخصصین و اعضای هیات علمی حوزه سلامت در بلایا و فوریت ها از 14 دانشگاه و سازمان مرتبط می باشند که نقش مهمی در پیشبرد اهداف این پروژه ایفا نموده اند.

فهرست