فرم همکاری

  1. خانه
  2. /
  3. درباره ما
  4. /
  5. فرم همکاری

دستورالعمل تدوین فرم وب اپلیکیشن توسعه دانش سلامت در بلایا و فوریت ها

معرفی فرم

به منظور انتقال نتایج پژوهش های سلامت در بلایا به مدیران و سیاستگزاران حوزه مدیریت بحران، نیاز است تا این یافته ها به زبانی عملیاتی و قابل کاربرد ترجمه شوند و با سریعترین شکل ممکن در دسترس گروه هدف قرار گیرند. در این راستا، پس از مشورت با متخصصین و مدیران با تجربه، و برای یکدست نمودن اطلاعات ورودی به وب-اپلیکیشن، یک فرم استاندارد تدوین گردید تا هدف کاربردی نمودن پژوهش های سلامت در بلایا را تا حد ممکن عملی سازد.

اجزای فرم   

عنوان: در این قسمت، عنوان مورد نظر، همان عنوان پایان نامه یا پروژه می باشد.

تیم تحقیق: اعضای تیم تحقیق در پایان نامه ها، دانشجو و تیم هدایت کننده می باشد و در پروژه های تحقیقاتی، مجری/مجریان و همکاران طرح بعنوان تیم تحقیق در فرم نوشته می شوند.

سال دفاع/اتمام پروژه: سال دفاع از پایان نامه و سال اتمام پروژه، در این قسمت نگارش می شوند.

خلاصه پژوهش: خلاصه پژوهش، کوتاه و بین 350 تا 400 کلمه باشد. در این قسمت، پیش زمینه، هدف پژوهش، روش کار (اختیاری) و یافته های مهم به طور خلاصه نگارش می گردد. در خصوص مطالعات ابزارسازی، حتما به نتایج روایی و پایایی ابزار اشاره شود.

پیام مدیریتی: پیام مدیریتی، در واقع مهمترین پیشنهاد کاربردی پژوهشگران به مدیران و سیاستگزاران حوزه حوادث و بلایا می باشد که می بایست بین 150 تا 200 کلمه باشد.

سوالات مدیریتی: سوالات مدیریتی، در واقع چک لیستی هست که بر اساس یافته های پژوهش نگارش می شود. این سوالات با “آیا” شروع می شود و پاسخ آن بلی یا خیر است. این سوالات نکاتی که یک مدیر می بایست در برنامه ریزی ها و تصمیم سازی های خود مدنظر قرار دهد را به او یادآوری می نماید.

نکته مهم: در خصوص پژوهش هایی که ماهیت کاربردی داشته و خروجی آن ها پروتکل، ابزار و گایدلاین و موارد مشابه می باشد، نیازی به تکمیل این قسمت نیست.

لینک دسترسی به خلاصه پایان نامه: این لینک از سامانه نوپا، بخش پایان نامه های علوم پزشکی قابل دستیابی می باشد. عنوان پایان نامه خود را می توانید در این بخش از سامانه نوپا جستجو نموده و لینک آن را در این قسمت کپی نمایید.

دسترسی به متن پایان نامه/پروژه: دسترسی به متن پایان نامه ها از طریق کتابخانه دانشگاه محل تحصیل امکانپذیر می باشد. گزارش پروژه ها نیز از طریق دانشگاه یا مرکز تحقیقات قابل دستیابی می باشد که در هر دو صورت نام دانشگاه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی می بایست نوشته شود.

اطلاعات تماس: در پایان نامه ها آدرس پست الکترونیک دانشجو و در پروژه های تحقیقاتی، آدرس پست الکترونیک مجری اصلی طرح نوشته شود.

کلمات کلیدی: با توجه به قابلیت وب-اپلیکیشن برای جستجو در بین محتوای بارگذاری شده، انتخاب لغات کلیدی مناسب که به جستجوی کامل و همه جانبه در وب-اپلیکیشن کمک کند، بسیار حائز اهمیت می باشد. بنابراین، واژه هایی می بایست انتخاب شوند که هم راستا با دسته بندی انجام شده در وب-اپلیکیشن بوده و مهم باشند.

برای بارگذاری نتایج پایان نامه یا پژوهش خود در سامانه، می توانید فرم زیر را دریافت نموده و پس از تکمیل به نشانی Sohrabizadeh@sbmu.ac.ir ارسال نمایید.

فهرست