تیم پروژه

  1. خانه
  2. /
  3. درباره ما
  4. /
  5. تیم پروژه

مجری اصلی: دکتر ساناز سهرابی زاده

دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشیار گروه سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

با همکاری (به ترتیب حروف الفبا):

دپارتمان سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دکتر محمدحسین یارمحمدیان، دکتر گلرخ عتیقه چیان)

دپارتمان سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشگاه علوم پزشکی ارتش (دکتر سیمین تاج شریفی فر)

دپارتمان سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشگاه علوم پزشکی ایران (دکتر سید حسام سیدین)

دپارتمان سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دکتر کتایون جهانگیری)

دپارتمان سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (دکتر علی نصیری، دکتر سمانه میراسماعیلی)

دپارتمان سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشگاه علوم پزشکی تهران (دکتر عباس استاد تقی زاده)

دپارتمان سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی (دکتر حمیدرضا خانکه، دکتر شکوفه احمدی)

دپارتمان سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دکتر محمد جواد مرادیان)

دپارتمان سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (دکتر ابراهیم سلمانی ندوشن، دکتر آزاده فاتح پناه)

دپارتمان سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشگاه علوم پزشکی کرمان (دکتر حجت شیخ بردسیری)

گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان (دکتر محمدتقی مقدم نیا)

دپارتمان سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشگاه علوم پزشکی قم (دکتر عباسعلی ابراهیمیان)

دپارتمان علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دکتر حمیدرضا شعبانی کیا)

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران- جمعیت هلال احمر (دکتر پروین شفیعی مقدم)

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران (دکتر علی نصیری)

گروه مدیریت خطر بلایا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط و کار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

انجمن علمی سلامت در حوادث و بلایا

دانشجوی همکار: بهنام اسبکیان (دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

فهرست