دپارتمان های سلامت در بلایا

 1. خانه
 2. /
 3. دپارتمان های سلامت در بلایا

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • سنجش میزان تاب آوری در برابر بلایا در شهر تهران
 • ارزیابی عملکرد مدیریت بیماری های واگیر در بلایای طبیعی
 • ارایه یک مدل مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی برای انتخاب محل اردوگاه و سرپناه موقت پس از زلزله
 • ارائه الگو برای مکان یابی و برآورد تعداد بیمارستان سیار مورد نیاز در پاسخ به بلایا و فوریتها با رویکرد هیوریستیک
 • باورهای عمومی درباره رفتارهای حافظ سلامت در بلایا و ارتباط آنها با این رفتارها در شهر تهران
 • ارزیابی اسیب پذیری انسانی با استفاده از شبیه سازی نرم افزاری در حوادث شیمیایی، مطالعه موردی: انتشار گاز کلر در منطقه شورآباد شهر ری
 • شبیه سازی تاثیر تغییر اقلیم بر مراجعات اورژانس ناشی از آلودگی هوا در شهر تهران تا سال 2030
 • سنجش اثربخشی کمک های بشردوستانه بین المللی در بلایای طبیعی
 • طراحی سامانه تصمیم گیری تخلیه اضطراری بیمارستاها در حوادث و بلایا
 • تبیین مدل ارائه خدمات توانبخشی فیزیکی در بلایای طبیعی ایران
 • طراحی ابزار ارزیابی سامانه فرماندهی حادثه در مراکز هدایت عملیات بحران
 • مدل سازی پیش بینی احتمالی انتقال زائرین بیمار به مراکز درمانی و برآورد خدمات سلامت مورد نیاز در گردهمایی گسترده اربعین
 • توسعه سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت توزیع مصدومان حوادث با قربانیان انبوه
 • بررسی اثربخشی مدل مشارکت مردان پناهنده افغان در برنامه های بهداشت باروری بر پیامدهای بهداشت جنسی باروری
 • طراحی و آزمون سامانه سنجش آمادگی مدیریت بحران کلان شهر تهران در حوزه سلامت
 • براورد خطر مرگ ناشی از زلزله احتمالی شهر تهران و تاثیر آن بر سکونتگاه غیر رسمی فرحزاد: تخمین بر اساس سناریوهای مختلف
 • تبیین چهارچوب اخلاقی تصمیم گیری در تریاژ بلایا در کشور جمهوری اسلامی ایران
 • تبیین، طراحی و روانسنجی ابزار تاب آوری کودکان در بلایای طبیعی
 • بررسی مخاطرات آب و هوایی و پیامدهای قلبی و عروقی آن در شهر رشت
 • تحلیل برای سیاستگذاری نظام سلامت به منظور استقرار شواهد محور توافقنامه تغییر اقلیم پاریس(حاصل از COP21) در جمهوری اسلامی ایران
 • بررسی عوامل موثر بر مرگ ناشی از سیل در ایران
 • سنجش سطح و شیوه های سازگاری با پدیده گرد و غبار در شهر اهواز
 • ارائه سامانه ارزیابی و پایش تاب آوری بیمارستانهای ایران: مطالعه موردی بیمارستانهای یزد
 • طراحی و اعتبارسنجی سامانه ملی ایمنی آتش‌نشانان در مواجهه با مخاطرات

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

 • تبیین ابعاد و مولفه های سنجش آمادگی بیمارستان در حوزه تهدیدات سایبری مرتبط با اینترنت اشیاء
 • تبیین ابعاد و مولفه های ارزیابی تمرین بیمارستانی به منظور آمادگی در برابر حوادث و تهدیدات زیستی
 • تبیین ابعاد و مولفه های ارزیابی تمرین بیمارستانی به منظور آمادگی در برابر حوادث و تهدیدات شیمیایی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 • طراحی و اعتبار یابی الگوی بومی آمادگی اورژانس بیمارستان ها در حوادث پرتویی در ایران
 • ارزیابی و انتخاب بهترین روش تامین آب سالم در بلایای طبیعی (سیل و زلزله)با تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل تصمیم گیری چندمعیاره :مطالعه موردی شهر بندرعباس
 • ارائه مدل مفهومی آموزش همگانی برای افزایش تاب آوری جامعه در برابر بلایا (نوجوانان)
 • طراحی واعتبار سنجی ابزار سنجش شایستگی های حرفه ای در مدیران حوادث و فوریت ها
 • تبیین فرایند مواجهه کارکنان خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی با بیماران مشکوک به کووید-19 بر اساس تئوری زمینه ای
 • طراحی و روان سنجی پرسشنامه(ابزار)سنجش آمادگی نظام سلامت در پاسخ به بیماری های ویروسی نوپدید تنفسی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فهرست